Ahşap Üzerine Değerlendirme Çalışmaları

wood_background_9.jpgTürkiye’nin bugün içinde bulunduğu şartların göz önüne alınmasıyla yapılacak olan bu çalışmada, öncelikle, yapı malzemesi olarak ahşabı çok iyi tanıyarak, günümüzdeki teknik imkanlarla geliştirilen ahşabın, olumlu yönlerini ortaya çıkarmak suretiyle, konutlarımızda en yararlı ne şekilde kullanılacağının belirlenmesine çalışılacaktır.
Ahşap, Türkiye’nin bugünkü şartlan içinde incelenerek, konutlarda ahşabın kullanım yerleri belirtilecektir. Bütün bu incelemeler sonucunda, konutlarda ahşap kullanımıyla ilgili bazı çözümlerin önerilmesine gidilebilecektir.
Araştırmamızda, öncelikle ahşabın yapısı, sınıflandırılması, genel özellikleri, işlenmesi, yapıda ahşabın kullanım alanlan ve ahşabın korunma ve bakım problemleri üzerinde durulacaktır.
Dolayısıyla, konunun önemi belirtilerek, konutlarda kullanılan ahşap malzemeden, bilinçli bir şekilde faydalanabilmemiz için, bir ahşap seçim yönteminin önerilmesiyle, ahşabın gelecekte ne şekilde kullanılması gerektiği, önerilmeye çalışılmıştır.

www.europalet.net

Reklamlar